1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [Oxford Fajar] Kamus Penjodoh Bilangan (Edisi Keempat)

[Oxford Fajar] Kamus Penjodoh Bilangan (Edisi Keempat)

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834711900

RM 14.95


  • Disusun untuk membantu murid-murid menguasai aspek penjodoh bilangan dengan lebih mendalam 
  • Terdiri daripada dua bahagian, iaitu penjodoh bilangan dan entri berserta penjodoh bilangan 
  • Bahagian penjodoh bilangan mengandungi kira-kira 100 penjodoh bilangan yang disusun mengikut abjad berserta ilustrasi berwarna yang menarik 
  • Bahagian entri berserta penjodoh bilangan mengandungi lebih 1500 entri yang disusun mengikut abjad dengan senarai penjodoh bilangan yang sesuai 
  • Setiap entri diberikan ayat contoh untuk memperjelas maksud 
Muka Surat : 133
Saiz : 13 x 20 (W x H cm)