1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [Oxford Fajar] Pengajian Malaysia Edisi Keenam

[Oxford Fajar] Pengajian Malaysia Edisi Keenam

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834725563

RM 39.90


Buku Pengajian Malaysia Edisi Keenam ini disediakan sebagai rujukan lengkap para pelajar Institut Pengajian Tinggi Awan & Swasta yang mengambil kursus Pengajian Malysia di Peribgkat Sijil Diploma dan Sarjana Muda di Institusi Pendidkan Tinggi masing-masing

Buku ini mengandungi enam bab yang mencakupi kesua tema utama seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia dalam sukatan Mata Pelajaran Pengajian Umum (MPU). Keseluruhannya, kandungan buku ini merangkumi aspek sejarah negara, Perlembangaan Malaysia, sistem dan struktur pentadbiran, kemasyarkatan dan perpaduan, pembangunan sosioekonomi dan amalan beragama rakyat Malaysia. 

Selain menjadi rujukan lengkap para pelajar dan pensyarah IPTA dan IPTS, buku ini juga sesuai digunakan oleh para pelajar luar negara yang menuntut di negara ini. Buku ini amat bermanfaat kepada semua lapisan masyarakat kerana kandungannya yang padat tentang negara daripada sejarah awal sehinggalah kini. Pengetahuan dan pemahaman yang bakal diperoleh daripada buku ini dapat melahirkan warganegara yang teguh jati diri, tinggi semangat patriotisme dan warga yang berpengetahuan.

Unit : 6
Muka surat : 392
Saiz : 26 x 19 ( H x W cm)