1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [Oxford Fajar] Drill in Matematik Latihan Topikal Tahun 2

[Oxford Fajar] Drill in Matematik Latihan Topikal Tahun 2

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834726300

RM 8.00


KSSR

DSKP

KBAT

Berdasarkan Dokumen Standard kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)

Soalan kemahiran berfikir aras tinggi

Pentaksiran formatif

Pentaksiran pertengahan tahun

Pentaksiran Akhir Tahun

Jawapan lengkap

Menepati Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran (DSKP)

Menyediakan latihan yang mencukupi

Menyediakan latihan yang pelbagai

Mengembangkan kemahiran berfikir aras tinggi

  • Unit:14
  • Page:74
  • Size:20x27 (HxW)