1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [Oxford Fajar] Drill in Matematik Latihan Topikal Tahun 1

[Oxford Fajar] Drill in Matematik Latihan Topikal Tahun 1

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834726294

RM 8.00


KSSR

DSKP

KBAT

  • Berdasarkan Dokumen Standard kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
  • Soalan kemahiran berfikir aras tinggi
  • Pentaksiran formatif
  • Pentaksiran pertengahan tahun 
  • Pentaksiran Akhir Tahun 
  • Jawapan lengkap
  • Menepati Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran (DSKP)
  • Menyediakan latihan yang mencukupi
  • Menyediakan latihan yang pelbagai 
  • Mengembangkan kemahiran berfikir aras tinggi
Unit:13
Page:74
Size:20x27 (HxW)