1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [Nilam] Modul PAK21 Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke-21 Matematik Tambahan Tingkatan 5 KSSM Dwibahasa (2021)

[Nilam] Modul PAK21 Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke-21 Matematik Tambahan Tingkatan 5 KSSM Dwibahasa (2021)

Publisher: Nilam (Mehraj)
ISBN: 9789672900375

RM 12.50


  • Nota ringkas bagi setiap bab
  • Aktiviti PAK-21
  • Pelbagai Kaedah Penyelesaian 
  • Leraian Soalan Bertopik
  • Model 3D dalam bentuk AR 
  • DSKP Terbaru (KSSM)
  • Analisis Tahap Penguasaan Murid (TP)

Size: 21 x 28 (W x H)

Pages: 206

Unit: 8