1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Siri Mudah Belajar dan Mengajar Bahasa Arab Al-Baghdadi (4 Buku 1 VCD)

Siri Mudah Belajar dan Mengajar Bahasa Arab Al-Baghdadi (4 Buku 1 VCD)

Publisher: MBQ Books
ISBN: 9789833901302

RM 21.20 RM 24.90


Siri Mudah Belajar dan Mengajar Bahasa Arab Lughatul Jannah ini memberikan penekanan terhadap penguasaan kanak-kanak terhadap perkataan-perkataan asas yang perlu diketahui sebelum mereka boleh menguasai bahasa Arab selanjutnya. Buku ini boleh digunakan pada usia seawal 3 tahun. 

Buku 1 : Penekanan kepada penguasaan beberapa perkataan asas dalam bahasa Arab
Buku 2 : Penekanan kepada penguasaan menggunakan perkataan dalam Buku 1 dalam ayat pendek
Buku 3 : Penekanan kepada penggunaan perkataan dalam Buku 1 dan 2 di dalam struktur ayat pendek yang baharu 
Buku 4 : Penekanan terhadap pembinaan ayat yang lebih panjang sedikit serta pengenalan kepada warna-warna di dalam bahasa Arab

Mengandungi : 

  • 4 buah buku 
  • 1 VCD