1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Bahasa Malaysia UPSR Tatabahasa Tahun 2&3

Bahasa Malaysia UPSR Tatabahasa Tahun 2&3

Publisher: MBQ Books
ISBN: 9789670971902

RM 11.60 RM 12.90


Buku ini menyediakan bahan latihan untuk PEMAHAMAN. Pemahaman termasuk dalam bahagian Tatabahasa. Ada dua jenis pemahaman yang boleh dikategorikan sebagai Bahagian A (i) dan (ii) dan Bahagian B.

Bhagian A (i) terdiri daripada petikan karangan pelbagai jenis yang memerlukan jawapan objektif. Bahagian A (ii) terdiri daripada petikan karangan pelbagai jenis yang memerlukan jawapan subjektif.

Bahagian B terdiri daripada kenyataan, rajah, graf, iklan dan sebagainya. Soalan ini memerlukan jawapan subjektif.

  • Unit : 25
  • Muka Surat : 172
  • Saiz : 15 x 22 (WxH cm)