1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Nusamas] Kertas Spot Ekonomi STPM Penggal 1 944/1 (Mikroekonomi)

[TOPBOOKS Nusamas] Kertas Spot Ekonomi STPM Penggal 1 944/1 (Mikroekonomi)

Publisher: Nusamas (Global)
ISBN: 9789674878146

RM 9.90


  • Pembinaan Soalan Berdasarkan Sukatan Pelajaran MikroEkonomi Terbaharu
  • Soalan-soalan yang menepati piawaian peperiksaan
  • Setiap soalan disediakan Jawapan cadangan

Unit: 8
Page: 30
Size: 19 x 26 (W x H cm)