1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Komunikasi Asas Kemahiran Membaca & Menulis Untuk Pelajar

Komunikasi Asas Kemahiran Membaca & Menulis Untuk Pelajar

Publisher: Karisma Publications
ISBN: 9789831953112

RM 11.60 RM 12.90


Buku Komunikasi Asas Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis Untuk Pelajar ini memberi penekanan kepada dua aspek iaitu aspek membaca dan menulis dalam kalangan pelajar sekolah. Selain untuk pelajar, buku ini juga sesuai sebagai panduan kepada guru-guru dan ibu bapa. Ia mengandungi tip-tip kemahiran membaca untuk meningkatkan pengetahuan dan maklumat. Pendedahan tentang elemen-elemen penting dalam kemahiran menulis juga didedahkan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran membaca, mendengar dan bertutur.

Bab : 3
Muka Surat : 138
Saiz : 14.5 x 21 (W x H cm)