1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Temanku Penjodoh Bilangan Sinonim Dan Antonim Tahap 2 (Tahun 4, 5 dan 6)

Temanku Penjodoh Bilangan Sinonim Dan Antonim Tahap 2 (Tahun 4, 5 dan 6)

Publisher: Vision
ISBN: 9789674701093

RM 6.95


Buku ini ditulis berdasarkan keperluan sukatan baharu mata pelajaran bahasa Melayu.

  • Merangkumi semua aspek yang diuji dalam peperiksaan
  • Mengemukakan entri yang disusun mengikut urutan abjad
  • Memberi maksud yang tepat dan padat
  • Contoh ayat disertakan untuk memperkaya pemahaman murid secara kritis
  • Ilustrasi yang mudah untuk meningkatkan tahap pemahaman murid

Buku ini mampu membimbing para murid mempelajari, memahami dan menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Semoga buku ini mendorong para murid menuju ke arah kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan.

Muka Surat : 94
Saiz : 15 x 22 (W x H cm)