1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Ilmu Bakti] Target Dalam PT3 Sistem Bahasa Bahasa Melayu (2021)

[TOPBOOKS Ilmu Bakti] Target Dalam PT3 Sistem Bahasa Bahasa Melayu (2021)

Publisher: Ilmu Bakti
ISBN: 9789672997092

RM 8.90


  • Pendedahan langsung kepada bentuk dan format Kertas 1 (Bahagian A & B) : Sistem Bahasa
  • Nota Sistem Bahasa Sebagai panduan dan rujukan 
  • Bahan grafik Berbentuk Peta Pemikiran i-THINK untuk merangsang pemikiran kritis dan kreatif murid
  • Praktis Berformat PT3 yang berorientasikan soalan PT3 untuk membiasakan murid menjawab soalan bahagian Sistem Bahasa
  • Jawapan untuk rujukan murid

Unit : 9
Page : 126
Size : 19 X 26 (W X H CM)