1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Ilmu Bakti] Resos Sains Tahun 1, 2 & 3 DSKP KSSR Semakan

[TOPBOOKS Ilmu Bakti] Resos Sains Tahun 1, 2 & 3 DSKP KSSR Semakan

Publisher: Ilmu Bakti
ISBN: 9789674931889

RM 12.90


Resos Sains KSSR Tahun 1, 2, dan 3 ditulis berdasarkan spesifikasi Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Semakan Tahun 1, 2, dan 3. Isi Kandungan buku ini dirancang dan disusun dengan teliti mengikut tema dalam KSSR bagi membantu meningkatan pemahaman dan pengetahuan murid.

Ciri-ciri istimewa buku ini:

  • Unit mengikut tema dalam KSSR semakan Terkini 
  • Susun atur yang kemas dalam dwihalaman bagi setiap topik 
  • Kandungan visual menjadikan pembelajaran lebih menarik dan efektif
  • Istilah Penting Dalam Dwibahasa
  • Nota padat dan lengkap
  • Grafik berwarna yang menarik
  • Glosari senarai istilah dalam Dwibahasa berserta maksud
  • Info sains Maklumat tambahan untuk memperkaya pengetahuan murid
Unit : 7
Pages : 100
Size : 20 x 27 (W x H cm)