1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Adik Genuis Buku Aktiviti Prasekolah KSPK Bahasa Inggeris Book 2 (Age 6) -2019

Adik Genuis Buku Aktiviti Prasekolah KSPK Bahasa Inggeris Book 2 (Age 6) -2019

Publisher: Ilmu Bakti
ISBN: 9789674549794

RM 4.50 RM 5.00


Siri Adik Genius ini ditulis khusus untuk kanak-kanak prasekolah berusia 4-6 tahun bagi membantu memperkasakan kemahiran awal esensi, ialtu membaca, menulis, mengira dan menaakul (4M).

Buku-buku dalam siri ini memuatkan pelbagal aktiviti menarik berasaskan latihan teras bagi membantu kanak-kanak prasekolah untuk memahami dan menguasai konsep asas dalam KSPK.

Siri ini amat sesuai untuk memperkukuh dan memperkaya proses pengqjaran dan pembeictjaran di sekolah atau di rumah.

  • Unit : 4
  • Pages: 47
  • Size: 21 x 30 (W x H cm)