1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [TOPBOOKS EPH] Ulang Kaji Fokus Tatabahasa Bahasa Melayu SJKC Ayat Penyata Ayat Seruan Tahun 2 KSSR Semakan (2021)

[TOPBOOKS EPH] Ulang Kaji Fokus Tatabahasa Bahasa Melayu SJKC Ayat Penyata Ayat Seruan Tahun 2 KSSR Semakan (2021)

Publisher: EPH
ISBN: 9789672500650

RM 3.90


  • Membimbing murid -murid meguasai tatabahasa dengan baik 
  • Menyediakan nota dwibahasa (Bahasa Melayu - Bahasa Cina) yang mudah difahami
  • Memuatkan pelbagai bentuk latihan yang progresif untuk meningkatkan kefahaman murid - murid

Unit : 4

Pages : 40

Size : 19 x 26 ( W x H cm )