1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS DBP Teks] Tatabahasa Dewan Bentuk Kata Buku 1 KSSR SK

[TOPBOOKS DBP Teks] Tatabahasa Dewan Bentuk Kata Buku 1 KSSR SK

Publisher: DBP (Mehraj)
ISBN: 9789834613723

RM 15.00


DBP

Buku Tatabahasa Dewan dan Pustaka Edisi Sekolah Rendah Buku 1: Bentuk Kata membincangkan aspek perkataan atau morfologi dengan tumpuan khusus kepada bentuk kata dalam bahasa Melayu. Terdapat lapan pelajaran dalam buku ini. Bagi setiap pelajaran,diberikan:

  • Definisi 
  • Huraian
  • Contoh perkataan atau frasa 
  • Contoh ayat menggunakan empat pola ayat dasar bahasa Melayu
  • Soalan pemahaman dan jawapan

Unit:9
Page:182
Size:26 x 19 ( H x W cm)