1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Linus Literasi Bahasa Malaysia Tahun 2 Buku Bacaan Buku 2

Linus Literasi Bahasa Malaysia Tahun 2 Buku Bacaan Buku 2

Publisher: Cemerlang
ISBN: 9789673525997

RM 4.50 RM 5.00


 • Tematik.
 • Ilustrasi Menarik.
 • Proses Ansur Maju.
 • Pengulangan Kosa Kata.
 • Penggunaan Kosa Kata Asas.
 • Peluasan Perkataan dan Frasa.
 • Menepati Sukatan Pelajaran KPM.
 • Penggabungjalinan Kemahiran Berbahasa.
 • Membaca Perkataan.
 • Menulis Perkataan.
 • Membaca dan Memahami Frasa.
 • Membaca Ayat Mudah dan Ayat Majmuk.
Bab : 9
Muka Surat : 35
Size : 21 x 30 ( W x Hcm )