1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [TOPBOOKS Cemerlang Kids] Linus Literasi Bahasa Malaysia Tahun 2 Aktiviti Bertulis 1

[TOPBOOKS Cemerlang Kids] Linus Literasi Bahasa Malaysia Tahun 2 Aktiviti Bertulis 1

Publisher: Cemerlang Pub
ISBN: 9789673526000

RM 4.00


 • Tematik.
 • Ilustrasi Menarik.
 • Proses Ansur Maju.
 • Pengulangan Kosa Kata.
 • Penggunaan Kosa Kata Asas.
 • Peluasan Perkataan dan Frasa.
 • Menepati Sukatan Pelajaran KPM.
 • Penggabungjalinan Kemahiran Berbahasa.
 • Membaca Perkataan.
 • Menulis Perkataan.
 • Membaca dan Memahami Frasa.
 • Membaca Ayat Mudah dan Ayat Majmuk.
Bab : 3
Muka Surat : 36
Size : 19 x 26 ( W x Hcm )