1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [TOPBOOKS Cemerlang Kids] Linus Literasi Bahasa Malaysia Tahun 1 Buku Bacaan 1

[TOPBOOKS Cemerlang Kids] Linus Literasi Bahasa Malaysia Tahun 1 Buku Bacaan 1

Publisher: Cemerlang Pub
ISBN: 9789673524327

RM 5.00


  • Ilustrasi Menarik.
  • Proses Ansur Maju.
  • Pengulangan Kosa Kata.
  • Penggunaan Kosa Kata Asas.
  • Menepati Sukatan Pelajaran KPM.
  • Penggabungjalinan Kemahiran Berbahasa.
  • Mengenal dan Menulis Huruf.
  • Membaca Suku Kata.
  • Membina dan Menulis Suku Kata.
  • Membaca Perkataan.
Bab : 4
Muka Surat : 36
Size : 21 x 30 ( W x Hcm )