1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Cemerlang Kids] Linus Literasi Bahasa Malaysia Tahun 1 Aktiviti Bertulis 1

[TOPBOOKS Cemerlang Kids] Linus Literasi Bahasa Malaysia Tahun 1 Aktiviti Bertulis 1

Publisher: Cemerlang Pub
ISBN: 9789673524341

RM 4.00


  • Ilustrasi Menarik.
  • Proses Ansur Maju.
  • Pengulangan Kosa Kata.
  • Penggunaan Kosa Kata Asas.
  • Menepati Sukatan Pelajaran KPM.
  • Penggabungjalinan Kemahiran Berbahasa.
  • Mengenal dan Menulis Huruf.
  • Membaca Suku Kata.
  • Membina dan Menulis Suku Kata.
  • Membaca Perkataan.
Bab : 4
Muka Surat : 38
Size : 19 x 26 ( W x Hcm )