1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Ilmu Bakti] Skil Hebat UASA Sejarah Tahun 5 KSSR (2023)

[TOPBOOKS Ilmu Bakti] Skil Hebat UASA Sejarah Tahun 5 KSSR (2023)

Publisher: Ilmu Bakti
ISBN: 9786297536651

RM 7.50


  • Berdasarka Dokumen Standard kurikulum Dan pentaksiran (DSKP) KSSR
  • Berdasarkan Bidang Pembelajaran dalam buku teks 
  • Soaalan memenuhi kriteria DSKP yang menerapkan kemahiran berfikir aras Tinggi (KBAT)
  • Sesuai digunakan untuk pentaksiran bilik darjah (PBD)
  • Latihan berbentuk peta pemikiran i-THINK
  • Satu set Ujian akhir sesi Akademik (UASA)
  • Kajian Kes
  • Cadangan Jawapan

Unit : 12
Page : 100
Size : 19 x 26 ( W x H cm )