1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Modul Pentaksiran KSSR UPSR Sains Tahun 5

Modul Pentaksiran KSSR UPSR Sains Tahun 5

Publisher: Nusamas (Global)
ISBN: 9789674872373

RM 7.65 RM 8.50


Ciri-ciri istimewa:

  • Nota ringkas untuk rujukan mudah dan cepat
  • Berdasarkan DSKP(Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran)
  • Selaras dengan buku teks dan sukatan pelajaran terbaharu
  • Aktiviti disusun mengikut kemahiran bagi mengukuhkan kefahaman murid tentang setiap topik
  • Penerapan Pembelajaran Abad ke-21(PAK21) dalam soalan untuk mendedahkan murid dengan suasana pembelajaran yang kreatif bagi menjana kemahiran berfikir secara kritis dan kemahiran berkomunikasi serta kemahiran bekerja berkumpulan.
  • Pelbagai aktiviti yang melibatkan peta i-THINK dan KBAT untuk meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab soalan berasas tinggi.

Unit:12
Page:120
Size:26 x 19 (H x W cm)