1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Sasbadi] Modul Aktiviti Interaktif PBD Pendidikan Muzik Tahun 3 KSSR Semakan (2023)

[TOPBOOKS Sasbadi] Modul Aktiviti Interaktif PBD Pendidikan Muzik Tahun 3 KSSR Semakan (2023)

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837731127

RM 7.90


MESRA Kelas Hibrid

Modul Aktiviti Interaktif Praktis PBD/DSKP

  • Berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Terkini
  • Praktis yang Mengikut Aras Kesukaran
  • Penerapan i-THINK and KBAT
  • Jawapan Disediakan

Bahan Digital Eksklusif

  • Video Tutorial
  • Video Pautan Youtube
  • Audio Lagu
Unit : 28
Page : 66
Size : 19 x 26 (W x H cm)