1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Cemerlang] Mesra Belajar Pendidikan Muzik Tahun 2 KSSR Semakan (2023)

[TOPBOOKS Cemerlang] Mesra Belajar Pendidikan Muzik Tahun 2 KSSR Semakan (2023)

Publisher: Cemerlang Pub
ISBN: 9789672525752

RM 5.90


  • Berdasarkan topik-topik dalam buku teks dan DSKP
  • Merangkumi semua Tahap penguasaan
  • Menepati Kehendak pentaksiran bilik darjah (PBD)
  • Menggabungjalinkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Dan Konsep i-THINK
  • Interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran (pdp)

Unit : 10
Pages : 40
Size : 19 X 26 (W X H CM)