1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Ilmu Bakti] Skil Hebat Sains Tahun 1 KSSR Dwibahasa (2023)

[TOPBOOKS Ilmu Bakti] Skil Hebat Sains Tahun 1 KSSR Dwibahasa (2023)

Publisher: Ilmu Bakti
ISBN: 9786297536453

RM 6.90


  • Berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR.
  • Berdasarkan tema dalam buku teks.
  • Soalan memenuhi kriteria DSKP yang menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
  • Sesuai digunakan untuk Pentaksiran Bilik Darjah (PBD).
  • Latihan berbentuk peta pemikiran i-THINK.
  • Jawapan

Unit: 10
Page: 68
Size: 19 x 26 ( W x H cm )