1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [Ilmu Bakti Kids] Smart Kid Matematik Awal 4 & 5 Tahun Buku 1 (2021)

[Ilmu Bakti Kids] Smart Kid Matematik Awal 4 & 5 Tahun Buku 1 (2021)

Publisher: Ilmu Bakti
ISBN: 9789674937782

RM 5.00


Siri Smart Kid ini ditulis kursus untuk kanak-kanak prasekolah berusia 4-6 tahun bagi membantu memperkasaskan kemahiran awal esensi, iaitu membaca, menulis, mengira dan menaakul. 

Buku-buku dalam siri ini memuatkan pelbagai aktiviti menarik berasaskan latihan tema dan teras bagi membantu kanak-kanak prasekolah untuk memahami dan menguasai konsep asas dalam KSPK.

Siri ini amat sesuai untuk memperkukuh dan memperkaya proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah atau di rumah.

Unit  : 5
Page  : 45
Size  :  21 X 29 (W X H CM)