1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Transformer Diagramatik PT3 Kemahiran Hidup Bersepadu (Ekonomi Rumah Tangga) Tingkatan 1.2.3

Transformer Diagramatik PT3 Kemahiran Hidup Bersepadu (Ekonomi Rumah Tangga) Tingkatan 1.2.3

Publisher: PEP
ISBN: 9789674582470

RM 23.30 RM 25.90


  • Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks 
  • Soalan-soalan berformat dan berpiawai PT3 terkini 
  • Rekabentuk yang menarik, mudah difahami dan diingati oleh murid 

 

Bab : 27
Muka Surat : 354
Saiz : 19 x 26 (W x H cm)