1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [Oxford Fajar] Kamus Kata Sama dan Kata Lawan (Edisi Kelima)

[Oxford Fajar] Kamus Kata Sama dan Kata Lawan (Edisi Kelima)

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834715588

RM 14.95


Sememangnya teman belajar terbaik murid untuk mempertingkatkan penguasaan dalam aspek kata sama dan kata lawan.

Padat dengan ciri-ciri yang berikut:

  • Melebihi 1700 entri yang berdasarkan sukatan pelajaran Bahasa Malaysia KSSR
  • Bagi kata kerja, entri kata dasar disertai kata berimbuhan
  • Susunan mengikut abjad memudahkan rujukan pantas
  • Setiap entri diberi kata sama
  • Bagi entri terpilih diberi kata lawan
  • Makna yang padat dan tepat untuk kata sama dan kata lawan
  • Ayat contoh untuk menunjukkan penggunaan kata sama dan kata lawan dalam penulisan

Ciri BAHARU dalam EDISI KELIMA

  • Kelas kata-memudahkan murid mengetahui golongan kata setiap perkataan
  • Padanan bahasa Inggeris-memperluas kosa kata bahasa Inggeris murid

Page:193
Size: 20 x 13 cm (H x W cm)