1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi] Hybrid Pentaksiran Bilik Darjah Perniagaan Tingkatan 5 KSSM (2022)

[TOPBOOKS Pelangi] Hybrid Pentaksiran Bilik Darjah Perniagaan Tingkatan 5 KSSM (2022)

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9789672720379

RM 9.35


Hybrid PDB direncanakan dengan hasrat untuk melengkapi buku teks dan mempermudah Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) di sekolah. Sebagai wadah pelaksanaan PdPR di rumah, modul ini sesuai dengan keperluan semasa. Modul ini juga dimodenkan dengan bahan-bahan digital yang mesra guru dan murid dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) secara dalam talian atau luar talian. Gabungan elemen terancang yang hebat ini semestinya dapat membantu murid memantapkan penguasaan setiap subjek secara tuntas.

Ciri-ciri Istimewa :

 • Fokus Topik
 • Tahap Penguasaan 1-6
 • Peta i-THINK
 • Projek STEM
 • Info (Kod QR)
 • Modul SPM
 • Fokus KBAT
 • Online Quick Quiz (Kod QR)
 • Panduan Kertas Kerja Projek
 • Kertas Model SPM
 • Jawapan

Units : 7
Pages : 142
Size: 19 x 26 (W x H cm)