1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi] Hybrid Pentaksiran Bilik Darjah Bahasa Melayu Tingkatan 5 KSSM (2022)

[TOPBOOKS Pelangi] Hybrid Pentaksiran Bilik Darjah Bahasa Melayu Tingkatan 5 KSSM (2022)

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9789672898924

RM 11.95


Hybrid PDB direncanakan dengan hasrat untuk melengkapi buku teks dan mempermudah Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) di sekolah. Sebagai wadah pelaksanaan PdPR di rumah, modul ini sesuai dengan keperluan semasa. Modul ini juga dimodenkan dengan bahan-bahan digital yang mesra guru dan murid dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) secara dalam talian atau luar talian. Gabungan elemen terancang yang hebat ini semestinya dapat membantu murid memantapkan penguasaan setiap subjek secara tuntas.

Ciri-ciri Istimewa :

 • Revisi
 • Tahap Penguasaan
 • Aktiviti PAK-21 (Kod QR)
 • Peta i-THINK
 • Info / Video (Kod QR)
 • Praktis SPM
 • Online Quick Quiz (Kod QR)
 • Tips
 • Kertas Model SPM (Kod QR)
 • Jawapan (Kod QR)
 • Nota Grafik KOMSAS (Kod QR)
 • Rakaman Audio (Kod QR)

Units : 16
Pages : 175
Size: 19 x 26 ( W x H cm)