1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi] Hybrid Pentaksiran Bilik Darjah Ekonomi Tingkatan 5 KSSM (2022)

[TOPBOOKS Pelangi] Hybrid Pentaksiran Bilik Darjah Ekonomi Tingkatan 5 KSSM (2022)

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9789672720003

RM 9.35


Hybrid PDB direncanakan dengan hasrat untuk melengkapi buku teks dan mempermudah Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) di sekolah. Sebagai wadah pelaksanaan PdPR di rumah, modul ini sesuai dengan keperluan semasa. Modul ini juga dimodenkan dengan bahan-bahan digital yang mesra guru dan murid dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) secara dalam talian atau luar talian. Gabungan elemen terancang yang hebat ini semestinya dapat membantu murid memantapkan penguasaan setiap subjek secara tuntas.

Ciri-ciri Istimewa :

  • Fokus Topik
  • Tahap Penguasaan 1-6
  • Peta i-THINK
  • Info / Video (Kod QR)
  • Modul SPM
  • Fokus KBAT
  • Sudut PAK-21
  • Online Quick Quiz (Kod QR)
  • Kertas Model SPM
  • Jawapan

Units : 7
Pages : 122
Size: 19 x 26 (W x H cm)