1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi] Focus Penulisan Tingkatan 1 2 3 KSSM (2023)

[TOPBOOKS Pelangi] Focus Penulisan Tingkatan 1 2 3 KSSM (2023)

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9786297537399

RM 16.95


FOCUS KSSM Tingkatan 1,2,3 - Siri teks rujukan yang lengkap dan padat dengan ciri-ciri istimewa untuk meningkatkan pembelajaran murid secara munyeluruh.
Siri ini merangkumi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu serta mengintegrasikan keperluan Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA). 
Pastinya satu sumber yang hebat bagi setiap murid.
Revisi
 • Galeri i-THINK
 • Peta Konsep
 • Nota Komprehensif
Pengukuhan & Pentaksiran
 • Praktis Formatif
 • Praktis Sumatif
 • Kertas Model UASA Tingkatan 1,2 dan 3
 • Jawapan Lengkap
Ciri-Ciri Ekstra
 • Soalan KBAT
 • Info Ekstra
 • Kesalahan Lazim
 • Resos Digital Kod QR
 • Info Kata
Unit : 15
Page : 166
Size : 19 x 26 (W x H) cm