1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi] Focus Tatabahasa Tingkatan 1 2 3 KSSM (2023)

[TOPBOOKS Pelangi] Focus Tatabahasa Tingkatan 1 2 3 KSSM (2023)

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9786297537238

RM 16.95


FOCUS KSSM Tingkatan 1,2,3 - Siri teks rujukan yang lengkap dan padat dengan ciri-ciri istimewa untuk meningkatkan pembelajaran murid secara munyeluruh.
Siri ini merangkumi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu serta mengintegrasikan keperluan Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA). 
Pastinya satu sumber yang hebat bagi setiap murid.
Revisi
 • Infografik Sistem Bahasa
 • Galeri i-THINK
 • Peta Konsep
 • Nota Komprehensif
Pengukuhan & Pentaksiran
 • Praktis Formatif
 • Praktis Sumatif
 • Kertas Model UASA Tingkatan 1,2 dan 3
 • Jawapan Lengkap
Ciri-Ciri Ekstra
 • Info Ekstra
 • Kesalahan Lazim
 • Resos Digital Kod QR
 • Kamus Fokus
 • Bank Soalan
Unit : 5
Page : 159
Size : 19 x 26 (W x H) cm