1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Model Kertas Strike A UPSR Sains (DWIBAHASA) Calon UPSR

Model Kertas Strike A UPSR Sains (DWIBAHASA) Calon UPSR

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837707122

RM 6.20 RM 6.90


Memenapti FORMAT dan KEPERLUAN Terkini UPSR 

Kertas 1 (Ujian Objektif) Kertas 2 (Ujian Subjektif)

4 Set Model Kertas 

Soalan Pelbagai Aras

Berdasarkan Contoh Pentaksiran & Kertas UPSR Terdahulu

Penerapan KBAT

Jawapan Lengkap mengikut piawai Disediakan 

Unit : 4
Page : 120
Size : 27 x 19 (H x W cm)