1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Model Kertas Strike A UPSR Matematik (DWIBAHASA) Calon UPSR

Model Kertas Strike A UPSR Matematik (DWIBAHASA) Calon UPSR

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837707092

RM 6.20 RM 6.90


  • Menepati FORMAT dan KEPERLUAN Terkini UPSR 
  • Kertas 1 (Ujian Objektif) Kertas 2 (Ujian Subjektif)
  • 5 Set Model Kertas 
  • Soalan Pelbagai Aras
  • Berdasarkan Contoh Pentaksiran & Kertas UPSR Terdahulu
  • Penerapan KBAT
  • Jawapan Lengkap mengikut piawai Disediakan 

Unit : 10
Page : 112
Size : 27 x 19 (H x W cm)