1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Modul Pintar Bestari SPM Geografi Tingkatan 4

Modul Pintar Bestari SPM Geografi Tingkatan 4

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837706446

RM 8.90 RM 9.90


Siri Pintar Bestari ini diterbitkan sebagai medium untuk memudahkan proses pelaksanaan dan memenuhi keperluan Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) Abad Ke-21, Pentaksiran Berasaskan Sekolah serta memperkukuh format pentaksiran sedia ada yang dijalankan sama ada pada peringkat sekolah atau pusat. Oleh itu, kandungan buku ini dirangkak khusus untuk membantu guru dan melonjakkan kecemerlangan pelajar selaras dengan kehendak yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.

Bagi memenuhi objektif tersebut, buku ini dilengkapi dengan elemen PdPc seperti Pembelajaran Abad Ke-21(PAK-21), Hayati Eksplorasi Berfikir Aras Tinggi (HEBAT), praktis berformat pentaksiran bilik darjah dan pentaksiran pusat, Aktiviti Penglibatan Ibu Bapa, praktis berfokus KBAT dan penerapan konsep i-THINK dalam praktis dan nota. Selain itu,buku ini juga digubal secara teliti dengan berpandukan buku teks, sukatan pelajaran, format peperiksaan dan keperluan semasa pembelajaran. Kesemuanya digabungjalinkan secara holistik agar memberikan impak kepada pelajar.

Dengan berkonsepkan Mesra PdPc, Mesra Teknologi, siri ini turut dilengkapi dengan elemen-elemen digital PAK-21 seperti Video Tutorial, Pautan Pantas, Audio, Animasi, Interaktif 3D dan e-Kuiz yang bersesuaian dengan transformasi pendidikan daripada konvensional kepada pendidikan berteraskan teknologi. Di samping itu, penggunaan pelbagai tetingkap, penanda dan sisipan masih disediakan dalam bahagian praktis dan nota bagi melengkapkan ciri buku ini yang bersifat komprehensif, inovatif, kreatif, segar dan terkini.

Unit : 21
Page : 138
Size : 26 x 19 (H x W cm)