1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Model Kertas Strike A UPSR Bahasa Melayu Tahun 5

Model Kertas Strike A UPSR Bahasa Melayu Tahun 5

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837707023

RM 6.20 RM 6.90


Menepati FORMAT dan KEPERLUAN Terkini UPSR

Kertas 1 (Ujian Objektif) Kertas 2 (Ujian Subjektif)

5 Set Model Kertas

Soalan Pelbagai Aras

Berdasarkan Contoh Pentaksiran & Kertas UPSR Terdahulu

Penerapan KBAT

Jawapan Lengkap mengikut piawai Disediakan

Unit : 15
Page : 120
Size : 27 x 19 (H x W cm)