1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Gerak Gempur PT3 Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3

Gerak Gempur PT3 Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837708655

RM 5.30 RM 5.90


Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) format baharu mulai 2019 akan menggantikan format PT3 yang digunakan sebagai pentaksiran sejak tahun 2014. Format baharu ini merangkum Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) dalam Tingkatan 1, Tingkatan 2, dan Tingkatan 3. Sehubungan dengan itu, siri Gerak Gempur PT3 ini diterbit khusus untuk membantu murid membuat persediaan awal dan sewajarnya untuk memahami format soalan, standard soalan, keperluan soalan PT3, serta melakukan latih tubi PT3 sebelum menghadapi PT3 yang sebenarnya.

Setiap soalan dalam buku ini diolah dengan merujuk kepada Format Instrumen PT3 yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) dan guru-guru pakar peringat PT3. Setiap topik buku ini memuatkan soalan yang mengikut format, standard soalan, standard jawapan, serta liputan kandungan yang memenuhi keperluan PT3.

Unit: 3
Page: 67
Size: 26 x 19 cm (H x W cm)