1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Galus Super PT3 KSSM Matematik - Tingkatan 2

Galus Super PT3 KSSM Matematik - Tingkatan 2

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837717039

RM 7.10 RM 7.90


  • Soalan-soalan disusun mengikut topik
  • Soalan diolah ke arah peperiksaan
  • Setiap praktis dibina secara terancang dan berpandu
  • Nota ringkas dan rumus penting untuk rujukan murid
  • Contoh berserta langkah penyelesaian disediakan untuk membantu murid menjawab soalan

Unit: 13
Page: 100
Size: 19 x 26 (W x H cm)