1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [Edisi 2020] Model Kertas Formula A+ UPSR Bahasa Melayu Tahun 5

[Edisi 2020] Model Kertas Formula A+ UPSR Bahasa Melayu Tahun 5

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837714687

RM 6.90


  • Menepati Format dan Keperluan Terkini UPSR 
  • Pemahaman 011 (Bahagian A dan B)
  • Penulisan 012 (Bahagian A dan B)
  • Memenuhi Keperluan Pentaksiran Pusat (PP)

Size: 19 x 26 (W x H cm)