1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [2020 Edition] Kertas Model PT3 Formula A+ Pendidikan Islam - PT3

[2020 Edition] Kertas Model PT3 Formula A+ Pendidikan Islam - PT3

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837716766

RM 5.30 RM 5.90


  • 6 Set Kertas Model PT3
  • Setiap set kertas model memenuhi piawai dan standard PT3 terkini daripada Lembaga Peperiksaan 
  • Setiap set dapat dileraikan
  • Rupa bentuk, format, dan piawai soalan berdasarkan keperluan PT3 terkiniUnit : 6
Page : 
Size : 19 x 26 ( W x H cm)