1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Model Kertas  Strike A UPSR Bahasa Melayu Tahun 4

Model Kertas Strike A UPSR Bahasa Melayu Tahun 4

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837707016

RM 6.20 RM 6.90


Memenapti FORMAT dan KEPERLUAN Terkini UPSR

Kertas 1 (Ujian Objektif) Kertas 2 (Ujian Subjektif)

5 Set Model Kertas

Soalan Pelbagai Aras

Berdasarkan Contoh Pentaksiran & Kertas UPSR Terdahulu

Penerapan KBAT

Jawapan Lengkap mengikut piawai Disediakan

Unit:15
Page:100
Size: 27 x 19 cm (H x W cm)