1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Motivasi DSKP Bahasa Melayu Tahun 3 -2019

Motivasi DSKP Bahasa Melayu Tahun 3 -2019

Publisher: Pelangi
ISBN: 9789830091006

RM 10.80 RM 11.95


Pelangi 

  • Merujuk standard kandungan, standard pembelajaran, dan standard prestasi dalam DSKP
  • Mengikut urutan bab/unit dalam buku teks
  • Mengolah pelbagai bahan aktiviti termasuk pembelajaran Abad ke-21 (PAK-21) berdasarkan proses pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc)
  • Menerapkan konsep i-THINK dan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT/HOTS)
  • Pentaksiran sumatif disertakan untuk menilai tahap penguasaan dan pencapaian murid secara keseluruhan

Unit:11
Page:146
Size:30 x 21 ( H x W cm)