1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Analisis Prinsip Perakaunan KSSM Tingkatan 4

Analisis Prinsip Perakaunan KSSM Tingkatan 4

Publisher: Pelangi
ISBN: 9789830093574

RM 16.15 RM 17.95


  • Rumus dan format akaun mengaplikasikan rumus yang diberikan dalam peperiksaan 
  • Soalan Objecktif membantu murid menguasai setiap bahagia subtopik
  • Contoh soalan dan Penyelesaian memaparkan cara menjawab soalan dgn sistematik dan tepat
  • Contoh Soalan dan Penyelesaian memaparkan cara menjawab soalan dengan sistematik dan tepat.
  • Soalan subjektif membantu murid menguasai konsep dan kemahiran asas.
  • Soalan Berformat SPM Menyediakan soalan Klon SPM
  • Kertas Revisi menguji kefahaman murid dalam peperiksaan sebenar
  • Jawapan menyediakan langkah penyelesaian yang penuh
Unit:9
Page:224
Size: 26 x 19 cm (H x W cm)