1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Lembaran Skor A+ Matematik (Dwibahasa)Tingkatan 1

Lembaran Skor A+ Matematik (Dwibahasa)Tingkatan 1

Publisher: Pan Asia
ISBN: 9789674662950

RM 8.10 RM 8.95


Siri ini disediakan untuk memenuhi keperluan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) terkini.Isi kandungannya yang disediakan dalam bentuk lembaran membantu murid memahami setiap subtopik yang dipelajari dan membantu guru menilai prestasi murid dengan berkesan.

  • Lembaran disusun mengikut topik dalam buku teks terkini
  • Jenis latihan yang beraneka
  • Ditaksir dari TP1 hingga TP6
  • Dilabelkan teknik pemikiran komputasional yang digunakan
  • i-THINK dan KBAT
  • 1 set Ujian Akhir Tahun
Unit:13
Page:138
Size: 29 x 21 cm (H x W cm)