1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Kaedah Mengajar Pendidikan Jasmani Dril Olahraga & Rentas Desa

Kaedah Mengajar Pendidikan Jasmani Dril Olahraga & Rentas Desa

Publisher: Karisma Publications
ISBN: 9789831953266

RM 14.40 RM 16.00


Buku ini adalah sangat penting bagi guru-guru Pendidikan Jasmani kerana kandungannya meliputi kurikulum Pendidikan Jasmani di sekolah. Bukan itu sahaja, dengan adanya buku ini guru dapat mempelbagaikan jenis dril sesuatu permainan bagi memastikan tahap kesukarannya dapat memberikan cabaran kepada pelajar-pelajar. Hasil daripada pengalaman ketua penulis sebagai Guru Pendidikan Jasmani dan pensyarah yang mengajar dan menyelia latihan mengajar pelajar-pelajar, beliau mendapati guru-guru kurang idea untuk mempelbagaikan kemahiran.

Melalui buku ini yang mengandungi dril permainan sukan di peringkat asas (beginners), pertengahan (intermediate), dan lanjutan (advance) akan dapat  membantu guru-guru memilih dril sukan dan ansur maju yang sesuai mengikut keupayaan pelajar.

  • Unit : 3
  • Page : 126
  • Size : 15 x 21 (W x H cm)